Recent Posts

Archive

Tags

Thirrje e hapur per mentor - projekti " Young 2 Young" founded by RYCO

TEMA: Kërkesa e ofertës I nderuar zotëri, Qendra ACT for SOCIETY implementon projektin YOUNG2YOUNG, të mbështetur përmes thirrjes së dytë të hapur për propozime për organizatat e shoqërisë civile dhe shkollat ​​e mesme, të implementuara nga Zyra Rajonale për Bashkëpunim Rinor (RYCO) dhe mbështetur nga Fondi i Kombeve të Bashkuara për Ndërtimin e Paqes (UNPBF). Informacioni i projektit: Projekti ka për qëllim inkurajimin e të rinjve nga Shqipëria dhe Serbia për të kapërcyer paragjykimet dhe stereotipet që janë të rrënjosura thellë në Ballkanin Perëndimor përmes përgatitjes së një shfaqje të përbashkët / shfaqje teatrore. Në këtë mënyrë, të rinjtë do të kenë mundësinë të takojnë bashkëmoshatar

©2020 by Center ACT for SOCIETY. 

Rruga "Blv. Zhanë D'ark" Nd.61, H.5, Ap.24