May 22, 2020

About Project

During the 2017-2020, partners in the ADA project “Men as Boys as Partners in Promoting Gender Equality and the Prevention of Youth Extremism and Violence in the Balkans” should be implementing our new school based model - Program Y methodology.  One of th...

May 22, 2020

About Project

During the 2017-2020, partners in the ADA project “Men as Boys as Partners in Promoting Gender Equality and the Prevention of Youth Extremism and Violence in the Balkans” should be implementing our new school based model - Program Y methodology.  One of th...

May 22, 2020

About local organization

The mission of ACT for SOCIETY Center is to enhance the healthy lifestyles and stimulate the sustainable development of society. Our work consists on advocating for human rights issues, democracy, promoting culture, connecting youth, stimulating...

May 12, 2020

Men and Boys as Partners in Promoting Gender Equality and prevention of Youth Extremism and Violence in the Balkan

“Young Men Initiative”

For position Endline Supporting School Staff

(  May 20th – May 29th 2020)

Deadline for application: May 19th 2020, 4 p.m. local time.

Fi...

April 15, 2020

 Informacion mbi organizatën

Misioni i Qendrës ACT for SOCIETY është të rrisë stilet e shëndetshme të jetesës dhe të stimulojë zhvillimin e qëndrueshëm të shoqërisë. Puna jonë ka të bëjë me avokimin e çështjeve të të drejtave të njeriut, demokracisë, promovimit të kultu...

February 14, 2020

TEMA: Kërkesa e ofertës

I nderuar zotëri,

Qendra ACT for SOCIETY implementon projektin YOUNG2YOUNG, të mbështetur përmes thirrjes së dytë të hapur për propozime për organizatat e shoqërisë civile dhe shkollat ​​e mesme, të implementuara nga Zyra Rajonale për Bashkëpunim...

September 24, 2019

Këtë javë janë organizuar disa takime për të transmetuar informacionin e marrë nga trajnimi në Hungari me titull Inside Out: Growing Gender Awareness. Të rinjtë dhe vullnetarët e Qendrës ACT for SOCIETY u mblodhën për tu trajnuar në lidhje me gjininë. U diskutua për ro...

September 21, 2019

Përshëndetje quhem Jona Cenameri dhe kam lindur në kryeqytetin e Shqipërisë, Tiranë, në 2001-shin, vetëm 14 ditë pasi bota u njoh me terrorizmin. 

Lindur në një vend dhe kohë pa luftë pra "kohë paqeje" nuk di të them se ç'është lufta, apo konflikti i armatosur brenda nj...

September 21, 2019


*P*o ju them të imagjinoni  një dite të bukur pranvere ku dielli na ngroh me rrezet e tij ,  lart në qiell flururojnë pëllumbat , përreth dëgjojmë tingujt e mrekullueshëm të zogjve dhe një puhizë e ëmbël na përkëdhel .
*A*h përpara shikojmë një kopësht plot gjall...

Please reload

Recent Posts

Please reload

Archive

Please reload

Tags

Please reload

©2020 by Center ACT for SOCIETY. 

Rruga "Blv. Zhanë D'ark" Nd.61, H.5, Ap.24