IOGGA - INSIDE OUT: GROWING GENDER AWARENESS

WATCHDOG REPORT - GENDER BASED VIOLENCE MUNICIPALITY OF TIRANA

" ANALIZA e GJENDJES MBI EDUKIMIN PER DROGAT  NE ARSIMIN PARAUNIVERSITAR NE SHQIPERI " PUBLIKUAR NGA  ASCAP, MBESHTETUR  NGA  QENDRA ACT for SOCIETY NE KUADER TE  PROJEKTIT " INICIATIVA E BURRAVE TE RINJ "

THE IMPACT OF SOCIAL ISOLATION

LIVING WITH GENDER EQUALITY

LIBRI I TE DREJTAVE TË NJERIUT

DEMOKRACIA NE SYTE E MI

TE DREJTAT E FEMIJES VAJZE

DITA BOTERORE E POPULLSISE

DEDIKUAR NËNËS

PAQJA, DREJTËSIA DHE INSTITUCIONET E QENDRUSHESHME: NDIKIMI I TYRE NË BARAZINË GJINORE

UNIVERSAL PERIODIC REVIEW OF ALBANIA

©2020 by Center ACT for SOCIETY. 

Rruga "Blv. Zhanë D'ark" Nd.61, H.5, Ap.24