PAQJA, DREJTËSIA DHE INSTITUCIONET E QENDRUSHESHME: NDIKIMI I TYRE NË BARAZINË GJINORE

DEDIKUAR NËNËS

DITA BOTERORE E POPULLSISE

TE DREJTAT E FEMIJES VAJZE

DEMOKRACIA NE SYTE E MI

LIBRI I TE DREJTAVE TË NJERIUT

LIVING WITH GENDER EQUALITY

©2019 by Center ACT for SOCIETY. 

Rruga "Blv. Zhanë D'ark" Nd.61, H.5, Ap.24