Recent Posts

Archive

Tags

Power Up Community

Në kuadër të javës së rinisë Qendra ACT for SOCIETY finalizoi me sukses social startUP “Power Up Community”. Ky projekt, u realiza me mbështetjen financiare të Raiffaisen Invest, me suportin e Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, si dhe Shërbimit Kombëtar për Rininë. Ky projekt kishte për synim aktivizmin rinor, duke i dhënë mundësi të rinjve nga e gjithë Shqipëria të aplikonin me projekt-idetë e tyre. Projektet e tyre synonin të ndryshonin komunitetin nga ku ata vinin. Në këtë projekt aplikuan mbi 100 të rinj nga e gjithë Shqipëria, ku u përzgjodhën vetëm 36 prej tyre. Përzgjedhja e projekt-ideve ishte e vështirë, grupi i punës u kujdes që në këtë aktivitet të kishin mundësi të barab

©2020 by Center ACT for SOCIETY. 

Rruga "Blv. Zhanë D'ark" Nd.61, H.5, Ap.24