Recent Posts

Archive

Tags

Eksperte në studimin “Dallimet gjinore në stilet e prindërimit dhe ndikimi i tyre në marrëdhënien pr

Termat e Referencës për: Eksperte në studimin “Dallimet gjinore në stilet e prindërimit dhe ndikimi i tyre në marrëdhënien prind – fëmijë, në Shqipëri” Afati i fundit për aplikimin është data 31 Maj 2019. Informacion mbi organizatën Misioni i QendrësACT for SOCIETY është të rrisë stilet e shëndetshme të jetesës dhe të stimulojë zhvillimin e qëndrueshëm të shoqërisë. Puna jonë ka të bëjë me avokimin e çështjeve të të drejtave të njeriut, demokracisë, promovimit të kulturave, lidhjes së të rinjve, nxitjes së pjesëmarrjes aktive të të rinjve në jetën shoqërore dhe proceset e vendimmarrjes, si në nivel lokal ashtu edhe në atë kombëtar. OJQ jonë ka funksionuar shumë vite në promovimin e pjesëmar

Eksperte në studimin “Dallimet gjinore në stilet e prindërimit dhe ndikimi i tyre në marrëdhënien pr

Termat e Referencës për: Eksperte në studimin “Dallimet gjinore në stilet e prindërimit dhe ndikimi i tyre në marrëdhënien prind – fëmijë, në Shqipëri” Afati i fundit për aplikimin është data 31 Maj 2019. Informacion mbi organizatën Misioni i Qendrës ACT for SOCIETY është të rrisë stilet e shëndetshme të jetesës dhe të stimulojë zhvillimin e qëndrueshëm të shoqërisë. Puna jonë ka të bëjë me avokimin e çështjeve të të drejtave të njeriut, demokracisë, promovimit të kulturave, lidhjes së të rinjve, nxitjes së pjesëmarrjes aktive të të rinjve në jetën shoqërore dhe proceset e vendimmarrjes, si në nivel lokal ashtu edhe në atë kombëtar. OJQ jonë ka funksionuar shumë vite në promovimin e pjesëma

©2020 by Center ACT for SOCIETY. 

Rruga "Blv. Zhanë D'ark" Nd.61, H.5, Ap.24