Recent Posts

Archive

Tags

Si të rrisim ndërgjegjësimin e punonjësve të rinj mbi aspektet e barazisë gjinore!- nga Shëndet+

Gjatë vitit 2016, qëndra ACT for SOCIETY është duke implementuar projektin “Gender in Youth Work: Perspectives, Challenges and Opportunities / GPC-O”. Ky është një projekt i financuar nga Komisioni Europian, si pjesë e programit Erasmus Plus dhe përbëhet nga tre aktivitete kryesore të shtrira në periudha të ndryshme kohore. Aktiviteti i parë u realizua nga data 1-8 Prill në formatin e një trajnimi ku në Shtip të Maqedonisë, duke vijuar me aktivitetin e dytë nga data 15-23 Maj në formatin e një shkëmbimi rinor (youth exchange) në qytetin e Pogradecit ku morën pjesë 45 të rinj, dhe së fundmi aktiviteti i realizuar gjatë 4 deri në 10 Gusht në Tiranë në formatin e një seminari ku të gjithë pjesë

Gender in Youth Work- Greece

Gender in Youth Work. Something good happened this year in Albania! All started with a call from the Greek NGO Alter Ego Basement which proposed us to participate in a Youth Exchange which took place on May at Pogradec, Albania and a seminar in August at Tirana the capital of Albania, organized by an Albanian NGO named Act for Society Center. The name of the project was: Gender in Youth Work: perspectives, challenges and opportunities. Experience from Pogradec: At the project participated nine countries: Albania, Greece, Italy, Turkey, Serbia, Republic of Macedonia (FYROM), Bosnia & Herzegovina, Czech Republic and Croatia. The hospitality was excellent and the Albanian NGO had organized ever

GENDER ISSUE IN SERBIA G-PCO – follow up activity

I had an amazing opportunity to be apart of Gender in youth work: PERSPECTIVES, CHALLENGES AND OPPORTUNITIES” training course and seminar in Albania, organized by Act for Society. Being actively involved in lots of workshops, roleplays, lectures and activities, I increased knowledge and skills in terms of exploring what are really the concepts like gender, politics of gender, gender mainstreaming, ethics related issues etc. I definitely improved understanding of gender equality and gender mainstreaming at European and Serbian level and learned about the tools for action in local level of gender equality/inequality and its implementation. After all analysis and exchanging experiences with al

©2020 by Center ACT for SOCIETY. 

Rruga "Blv. Zhanë D'ark" Nd.61, H.5, Ap.24