top of page

Xhuljo Hoxha, pjese e projektit "Youth and Gender" shprehet mbi Barazine Gjinore.


“Shume madheshtore, per te menduar ne menyre aq te vogel.” Qenia njerezore, eshte krijuar si qenie e gjalle, e cila ne nje fare menyre eshte me e privilegjuar dhe e mbivleresuar se qeniet e tjera egzistuese mbi toke. E priviligjuar, per vet faktin e thjeshte se kemi me shume mundesi manovrimi ne aspektin e te jetuarit dhe se vet ne kemi zgjedhur te jemi te tille, pra te privilegjuar. Por, kjo rrjedhimisht con edhe ne nje mbivleresim qe njeriu I dhuron vetvetes, mbivleresim I cili behet dhe arsyeja kryesore e lindjes te asaj qe ne e emertojme: mosbarazi gjinore. Ajo c’ka permenda me siper ishte marredhenia e njeriut me qeniet e tjera, ndersa ajo c’ka dua te paraqes tani eshte marredheniea ndernjerezore. Mosbarazia gjinore shfaqet si nje dukuri qe I perket kesaj marredhenie. Kjo dukuri rigorozisht eshte pasoje e mbivleresimit kolektiv e nje grupi shoqeror. Konkretisht: kemi nje mbivleresim te gjinise mashkullore ose gjinise femerore kundrejt njera-tjetres. Do te ishte nje arritje superior nese ne do te mund te shfarrosnim ose thjeshte te minimalizonim ndikimin e kesaj dukurie aspak fisnore. Femra dhe mashkulli jane qenie njerezore te cilat jane te lindur te barabarta, por jemi vet ne qe kemi bere nje kategorizim te tille hipokrit.

Punoi: Xhuljo Hoxha

bottom of page