top of page

Shprehje nga nxenesit, Azra Koçi

Arza Koçi : Të qenurit i barabartë është një e drejtë që e gëzojmë që në lindje, nuk ka rëndësi jemi meshkuj apo femra.

bottom of page