Recent Posts

Archive

Tags

Shprehje nga nxenesit, Azra Koçi

Arza Koçi : Të qenurit i barabartë është një e drejtë që e gëzojmë që në lindje, nuk ka rëndësi jemi meshkuj apo femra.

©2021 by Center ACT for SOCIETY. 

Rruga "Blv. Zhanë D'ark" Nd.61, H.5, Ap.24