top of page

Kërkesë për Ofertë-Coffe Break dhe Drekë/Darkë

Në kuadër të projektit ‘‘Open Balkan Cities’’ që zbatohet nga qendra Act for Society me mbështetjen financiare të Kongresit Rinor Kombëtar dhe Bashkisë Tiranë në kuadër të ‘‘Tirana European Youth Capital 2022’’, Qendra Act for Society hap thirrjen për Oferta Financiare.


Ofertat e paraqitura duhet të përmbajnë:

1. Çmimin e drekës dhe darkës për 30 persona.

2. Çmimin për coffe break për 30 persona.


Shënim: Të gjitha ofertat financiare duhet të paraqiten pranë zyrave të Qendrës Act for Society në adresën Rr: “Bulevardi Bajram Curri”; Nd.280; H.5; Ap.4,Tiranë. Vetëm subjekti i përzgjedhur do të kontaktohet.

Kjo thirrje do të qëndrojë e hapur nga data e bërjes publike 18.05.2022 deri më 26.05.2022.

댓글


bottom of page