Klubi i të Rinjve përgatitet për fushatën online

April 16, 2018

Youth Club u mblodh sërisht sot pranë qendrës ACT for SOCIETY për të zhvilluar takimin e rradhës.

Të rinjtë hodhën idetë e tyre në lidhje me fushatën “online” për promovimin e projektit.

 

Pjesa e dytë e aktivitetit i’u kushtua pjesëmarrjes së vazhdueshme së anëtarëve të Youth Club.

Ata përdorën metodën e pikëzimit për të vlerësuar pjesëmarrjen dhe aktivizimin e gjithsecilit.

 

 

Metoda e zgjedhur është efektive për t’i bërë të rinjtë të jenë pjesë jo vetëm fizike por edhe mjaft aktive e takimeve të klubit.

 

Ky aktivitet u realizua në kuadër të projektit "Burrat dhe djemtë si partnerë në promovimin e barazisë gjinore dhe parandalimin e dhunës dhe ekstremizmit tek të rinjtë në Ballkan", i cili implementohet nga CARE International në partneritet me Center ACT for SOCIETY dhe mbështetet nga Austrian Development Agency dhe OAK Foundation.

 

 

 

Please reload

Recent Posts

Please reload

Archive

Please reload

Tags

Please reload

©2020 by Center ACT for SOCIETY. 

Rruga "Blv. Zhanë D'ark" Nd.61, H.5, Ap.24