top of page

Po vjen 8 Marsi, Youthclub organizon idetë

Takimi i rradhës u zhvillua përsëri këtë javë me anëtarët e “Youth Club” në kuadër të projektit 3 vjeçar që ka në fokus promovimin e barazisë gjinore dhe parandalimin e dhunës.

Ky projekt realizohet në bashkëpunim me CARE Balkans dhe me mbështetjen e ADA dhe OAK Foundation.

Të rinjtë u ndanë në katër grupe dhe punuan mbi mozaikun që do të paraqesin tek gjimnazi “Ismail Qemali” me rastin e aktivitetit të “8 Marsit”.

Ata punuan flipcharterat e tyre me informacione mbi të drejtat e grave, feminizmin, gratë e suksesshme shqiptare dhe rëndësinë e barazisë gjinore.

Grupet e të rinjve organizuan idetë e tyre dhe i prezantuan punimet para grupeve të tjera.

bottom of page