Archive

Please reload

Tags

Please reload

Shprehje nga nxenesit, Nikola Staka

June 30, 2016

 Nikola Staka : Të gjithë ne, meshkuj dhe femra , jemi të barabartë, jemi porsi pëllumbat me një krah dhe mund të fluturojmë vetëm nëse qëndrojmë të përqafuar dhe në ekuilibër 

 

 

Please reload

Recent Posts

September 21, 2019

Please reload

©2019 by Center ACT for SOCIETY. 

Rruga "Blv. Zhanë D'ark" Nd.61, H.5, Ap.24