September 21, 2019

Please reload

Archive

Please reload

Tags

Please reload

Recent Posts

February 14, 2020

TEMA: Kërkesa e ofertës

I nderuar zotëri,

Qendra ACT for SOCIETY implementon projektin YOUNG2YOUNG, të mbështetur përmes thirrjes së dytë të hapur për propozime për organizatat e shoqërisë civile dhe shkollat ​​e mesme, të implementuara nga Zyra Rajonale për Bashkëpunim...

Please reload

©2019 by Center ACT for SOCIETY. 

Rruga "Blv. Zhanë D'ark" Nd.61, H.5, Ap.24