September 21, 2019

Please reload

Archive

Please reload

Tags

Please reload

Recent Posts

May 6, 2018

Klubi i të rinjve zhvilloi sot ditën e dytë të trajnimit rezidencial tek Hotel “Panorama”, në qytetin e Krujës mbi projektin “Burrat dhe djemtë si partnerë në promovimin e barazisë gjinore dhe parandalimin e dhunës dhe ekstremizmit tek të rinjtë në Ballkan”. Ky projekt...

May 5, 2018

Youth Club zhvilloi sot ditën e parë të trajnimit rezidencial mbi projektin “Burrat dhe djemtë si partnerë në promovimin e barazisë gjinore dhe parandalimin e dhunës dhe ekstremizmit tek të rinjtë në Ballkan” në qytetin e Krujës tek Hotel “Panorama”.

Ky projekt implemen...

Please reload

©2019 by Center ACT for SOCIETY. 

Rruga "Blv. Zhanë D'ark" Nd.61, H.5, Ap.24