Artists create together

Center ACT for SOCIETY dhe MasterPeace Albania prezantuan projektin e ri ACT – Artistët Krijojnë së Bashku.
Projekti ka si qëllim ndërgjegjësimin e qytetarëve mbi 17 Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDG) të Kombeve të Bashkuara nëpërmjet artit dhe kulturës.

Falë këtij projekti do të zhvillohen 6 koncerte, 5 konferenca, 120 video-rrëfime njerëzish frymëzuese dhe 6 murale, i pari prej të cilëve u pikturua nga pjesëmarrësit gjatë aktivitetit. 
Krahas Shqipërisë, ky projekt zhvillohet edhe në 4 shtete të tjera: Gjeorgji, Bosnje, Marok dhe Holandë.

Forma më e bukur për t’i dhënë vlerë çdo mesazhi është sigurisht arti dhe kultura. Dhe të rinjtë shqiptarë, nëpërmjet këtij projekti, do të mund të përçojnë mesazhe dhe vlera brenda dhe jashtë kufijve.

Me rastin e Javës Europiane, Center ACT for SOCIETY në kuader të projektit Artist Create Together #ACT, ne bashkëpunim me MasterPeace Global, Institutin e Studimeve Europiane, dhe Europe House, mbështetur nga Agjencia Hollandeze e Inovacionit, organizoi konferencen studentore me teme: “Paqja, Drejtësia dhe Institucionet e Qëndrueshme, Ndikimi i tyre në Barazinë Gjinore”, pranë ambjenteve të Shtëpisë së Europës. Konferenca filloj me një përshkrim të projektit nga @Xhoi Bare si Menaxher projekti i projektit ACT dhe një fjalim hyrës në lidhje me rëndësinë e SDG-ve nga drejtoresha ekzekutive e qendrës ACT for SOCIETY @Armela Pengili. E ftuar dhe pjese e panelit ishte edhe Prof.Dr @Migena Leskoviku, pedagoge në Universitetin e Tiranës, ku foli për rëndësinë e barazisë gjinore dhe ndikimin që kanë të rinjtë në ndryshimin e mënyrës sesi do të zhvillohet shoqëria në të ardhmen. Pas diskutiemeve me pjesëmarrësit, ndarjes së ideve u paraqit dhe libri me punimet e studentëve që morën pjesë.

We are exited to let you know about our latest collaboration with MCW Global in organizing Young Leaders Conference for the fist time ever in Albania. We are proud to say that the conference exceeded our expectations! We had a dynamic group of young men and women - they were energetic, smart and practical with their vision planning.They were fun to work with and saw them trying to help each other out whenever they could!

MCW Global Team, AfS team and the guest speakers were motivational and very informative, given that the two hot topics of the conference were gender equality and youth migration.

With this conference we also joined our ACT! project - Artists Create Together, by Masterpiece Global based on which we taught the participants about gender equality and the SDGs with which we are working with in Albania. Youngsters were very interested on the project and have already been part of our activities after the conference.

©2020 by Center ACT for SOCIETY. 

Rruga "Blv. Zhanë D'ark" Nd.61, H.5, Ap.24